Kecantikan Rambut / Potong, Pangkas

TATA KECANTIKAN RAMBUT

Level II :

 • Pengetahuan tentang berbagai jenis rambut
 • Pengetahuan tentang berbagai jenis syampo
 • Pengetahuan tentang jenis air
 • Pengetahuan tentang proses pencucian rambut
 • Pengetahuan tentang kosmetik yang digunakan sesudah pencucian rambut dengan syampo
 • Pengetahuan tentang kosmetik yang digunakan
 • Pengetahuan tentang cara pelaksanaan creambath (persiapan dan gerakan pengurutan
 • Pengetahuan tentang alat yang digunakan untuk mengefektifkan perawatan creambath
 • Pengetahuan tentang alat yang digunakan untuk melakukan blowdry (sisir,/sikat blow, hairdryer)
 • Pengetahuan tentang kosmetika blowdry
 • Pengetahuan tentang tehnik blowdry
 • Pengetahuan tentang rambut palsu/hairpiece
 • Pengetahuan tentang pratata hairpiece
 • Pengetahuan tentang cara menata dan membuat sanggul hairpiece
 • Pengetahuan tentang penyimpanan sanggul
 • Pengetahuan tentang cara menerapkan lingkungan kerja bersih dan aman
 • Pengetahuan tentang cara melakukan persiapan kerja dan pengemasan
 • Pengetahuan tentang cara melakukan komunikasi di tempat kerja
 • Pengetahuan tentang cara komunikasi dengan pelanggan
 • Pengetahuan tentang cara komunikasi dengan teman sejawat
 • Pengetahuan tentang cara komunikasi dengan pimpinan dan staff

 

 

TATA KECANTIKAN RAMBUT

Level III :

 • Pengetahuan tentang persiapan pemangkasan
 • Pengetahuan tentang peralatan memangkas
 • Pengetahuan tentang jenis dan istilah teknis pangkasan
 • Pengetahuan tentang persiapan pengeritingan
 • Pengetahuan tentang cara mendiagnosa rambut
 • Pengetahuan tentang peralatan mengeriting
 • Pengetahuan tentang cara memilih kosmetika pengeritingan sesuai kondisi rambut
 • Pengetahuan tentang cara pelaksanaan mengeriting rambut dengan rotto
 • Pengetahuan tentang kosmetika yang digunakan setelah pengeritingan
 • Pengetahuan tentang persiapan pratata
 • Pengetahuan tentang peralatan mempratata
 • Pengetahuan tentang kosmetika pratata
 • Pengetahuan tentang cara pelaksanaan menggulung rambut dengan roller
 • Pengetahuan tentang cara mengeringkan rambut setelah dipratata
 • Pengetahuan tentang alat pengering rambut
 • Pengetahuan tentang persiapan penataan
 • Pengetahuan tentang berbagai jenis wajah
 • Pengetahuan tentang penataan korektif
 • Pengetahuan tentang cara menata rambut
 • Pengetahuan tentang kosmetika penataan
 • Pengetahuan tentang persiapan mengecat rambut uban
 • Pengetahuan tentang kosmetika untuk pengecatan rambut uban
 • Pengetahuan tentang cara pelaksanaan mengecat rambut uban
 • Pengetahuan tentang kosmetik yang digunakan setelah pengecatan rambut uban
 • Pengetahuan tentang rambut palsu/cemara
 • Pengetahuan tentang persiapan membuat sanggul cemara
 • Pengetahuan tentang cara menyiapkan rambut sebelum memasang sanggul di kepala
 • Pengetahuan tentang cara memasang sanggul cemara dikepala
 • Pengetahuan tentang cara menerapkan lingkungan kerja bersih dan aman
 • Pengetahuan tentang cara melakukan persiapan kerja dan pengemasan
 • Pengetahuan tentang cara melakukan komunikasi di tempat kerja
 • Pengetahuan tentang cara komunikasi dengan pelanggan
 • Pengetahuan tentang cara komunikasi dengan teman sejawat
 • Pengetahuan tentang cara komunikasi dengan pimpinan dan staff

 

TATA KECANTIKAN RAMBUT

Level IV :

 • Pengetahuan tentang berbagai sanggul daerah
 • Pengetahuan tentang persiapan pembuatan sanggul sesuai daerahnya
 • Pengetahuan tentang berbagai ornament sanggul daerah
 • Pengetahuan tentang cara penataan/pembuatan sanggul daerah di kepala
 • Pengetahuan tentang cara memasang ornamen yang sesuai dengan sanggul daerah
 • Pengetahuan tentang berbagai sanggul modern
 • Pengetahuan tentang persiapan pembuatan sanggul modern sesuai jenisnya
 • Pengetahuan tentang cara penataan/pembuatan sanggul modern di kepala
 • Pengetahuan tentang ornamen sanggul modern yang dikenakan sesuai kesempatan
 • Pengetahuan tentang pemangkasan disain
 • Pengetahuan tentang persiapan pemangkasan disain
 • Pengetahuan tentang berbagai tehnik pemangkasan disain
 • Pengetahuan tentang cara penataannya
 • Pengetahuan tentang pewarnaan disain
 • Pengetahuan tentang persiapan pewarnaan disain (alat dan kosmetika)
 • Pengetahuan tentang tehnik pewarnaan disain
 • Pengetahuan tentang cara pelaksanaan pewarnaan disain
 • Pengetahuan tentang kosmetik yang digunakan setelah pewarnaan disain
 • Pengetahuan tentang blowdry variasi
 • Pengetahuan tentang persiapan blowdry variasi(alat dan kosmetika)
 • Pengetahuan tentang cara pelaksanaan blowdry variasi
 • Pengetahuan tentang kosmetik yang digunakan setelah blowdry
 • Pengetahuan tentang pengeritingan disain
 • Pengetahuan tentang persiapan pengeritingan disain (alat dan kosmetika)
 • Pengetahuan tentang tehnik pengeritingan disain
 • Pengetahuan tentang cara pelaksanaan pengeritingan disain
 • Pengetahuan tentang kosmetik yang digunakan setelah pengeritingan disain
 • Pengetahuan tentang pratata disain
 • Pengetahuan tentang persiapan pratata disain(alat dan kosmetika)
 • Pengetahuan tentang tehnik pratata disain
 • Pengetahuan tentang cara pelaksanaan pratata disain
 • Pengetahuan tentang berbagai bentuk wajah
 • Pengetahuan tentang tehnik menata disain
 • Pengetahuan tentang cara pelaksanaan penataan disain
 • Pengetahuan tentang cara menerapkan lingkungan kerja bersih dan aman
 • Pengetahuan tentang cara melakukan persiapan kerja dan pengemasan
 • Pengetahuan tentang cara melakukan komunikasi di tempat kerja
 • Pengetahuan tentang cara komunikasi dengan pelanggan
 • Pengetahuan tentang cara komunikasi dengan teman sejawat
 • Pengetahuan tentang cara komunikasi dengan pimpinan dan staff

 

×
×
×
×